„RÓŻNICA MIĘDZY KONSTRUOWANIEM A KREATYWNOŚCIĄ POLEGA NA TYM, ŻE RZECZ KONSTRUOWANĄ MOŻNA POKOCHAĆ DOPIERO, GDY JEST GOTOWA, NATOMIAST RZECZ KREOWANĄ KOCHA SIĘ, ZANIM JESZCZE POWSTANIE" Charles Dickens


22 października 2012

[140] ALBUM DLA KAROLKA

 
Album powstał z papierów Magicznej Kartki, wykorzystałam również napisy ze Scrapińca 
oraz z Wycinanki
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...