„RÓŻNICA MIĘDZY KONSTRUOWANIEM A KREATYWNOŚCIĄ POLEGA NA TYM, ŻE RZECZ KONSTRUOWANĄ MOŻNA POKOCHAĆ DOPIERO, GDY JEST GOTOWA, NATOMIAST RZECZ KREOWANĄ KOCHA SIĘ, ZANIM JESZCZE POWSTANIE" Charles Dickens


30 marca 2012

[116] KOLEJNE KARTECZKITa pierwsza przeznaczona na wymiankę o tutaj


12 marca 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...